Hoa Cúc Trắng

Thí sinh: Nguyễn Ngọc Thiên Thư

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM, LIKE VÀ CHIA SẼ ỦNG HỘ MÌNH NHA

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN
Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách bằng Video clip – Hè năm 2021
Chủ đề “QUYỂN SÁCH TÔI YÊU”.
Mẫu chuyện: Hoa Cúc Trắng
Trình bày: Nguyễn Ngọc Thiên Thư
Ngày sinh: 08/05/2012
Địa chỉ: Hàm Minh – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận
Mã số dự thi: 021

Hits: 0