Giọng của phố

Giọng của phố: Gồm 62 bài tạp văn là những mẩu chuyện vui buồn với đời trần thế, những suy nghĩ riêng về thời đại, quá khứ và niềm tin “Hà Nội tính” không bao giờ mất.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029646

Kho mượn: MVV.042392; MVV.042393

 

Views: 1