Giới thiệu thị trường Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva

Ba Lan là một trong những nước chuyển đổi thành công nhất từ nềnkinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực, Ba Lan vẫn có mức tăng trưởng GDP liên tục là thành tích đáng ghi nhận. Đặc biệt gần đây, Ba Lan cân đối dần cán cân thương mại giống như Việt Nam. Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva là những thị trường tiềm năng, nằm giữa châu Âu nên có nhiều thuận lợi..

Trình bày một số thông tin cơ bản về thị trường, chính sách thương mại và nhu cầu một số mặt hàng cụ thể của Ba Lan, Estonia, Latvia, Litva và quan hệ hợp tác kinh tế – thương mại giữa Việt Nam với bốn quốc gia trên; Những điều cần biết trong kinh doanh với các thị trường này.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 17