Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
(30/4/1975 – 30/4/2019)
– Ý nghĩa chiến thắng 30/4/1975 – “Cuộc chiến chấn động địa cầu”, “Ngày lịch sử của thế giới”.
– Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn Miền Nam.
– Đại thắng mùa xuân 1975: Thắng lợi của nghệ thuật kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
– Kỷ niệm chiến thắng 30/4: Cùng nhìn lại những bức ảnh thời sự vô giá của các phóng viên quốc tế.
– Những kỷ vật vô giá của ngày giải phóng Sài Gòn 30/4/1975.
– Quyết tâm chiến lược giải phóng Miền Nam – Nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi.
– Ký ức chiến thắng 30/4.
– Chiến thắng 30/4/1975: Nguồn động lực mạnh mẽ cho sự phát triển đất nước.
– Trên chiến trường B.2: Người tình báo và ngày chiến thắng 30 tháng 4 ở Sài Gòn.
– Đại thắng mùa Xuân 1975: Thắng lợi của ý chí và khát vọng.

Views: 21