Giải nhanh bằng máy tính bỏ túi môn Hoá học 10

Sách m?i

Giải nhanh bằng máy tính bỏ túi môn Hoá học 10: Gồm 7 chuyên đề: Cấu tạo nguyên tử; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Liên kết hóa học; Phản ứng oxi hóa-khử; Nhóm Halogen; Nhóm Oxi; Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016660

Kho mượn: MVL.020143; MVL.020144

 

Views: 7