Đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82 (ngày 18/5/2023) của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Theo đó hướng tới triển khai đồng bộ và quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của Chính phủ nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch Bình Thuận một cách hiệu quả, bền vững trong những năm tới. Đồng thời phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trụ cột phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cũng như nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo dịch vụ du lịch chất lượng, đa dạng, đặc sắc, bền vững và an toàn. Huy động được nguồn lực với sự tham gia tích cực của các cấp ngành, địa phương và nhà đầu tư, doanh nghiệp trong phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”.

Kế hoạch của UBND tỉnh vừa ban hành cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp để ngành du lịch phát triển trọng tâm, trọng điểm, với phương châm “Sản phẩm đặc sắc – Dịch vụ chuyên nghiệp – Thủ tục thuận tiện, đơn giản – Giá cả cạnh tranh – Môi trường vệ sinh sạch, đẹp – Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện” và đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Trên cơ sở đó, Bình Thuận sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung: Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững và tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Bên cạnh việc tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khu du lịch quốc gia thì cũng quan tâm phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch. Ngoài ra còn hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

Đ.Q

Views: 0