Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

      Sáng ngày 01/6/2023, Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng – viên chức Thư viện tỉnh Bình Thuận.

    Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Xuân Bình Bí thư Chi bộ Thư viện tỉnh công bố Quyết định kết nạp đảng viên, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở thành đảng viên chính thức.

 Đ/c Nguyễn Xuân Bình, Bí thư chi bộ Thư viện tỉnh
trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới

Đảng viên mới tuyên thệ tại buổi lễ

    Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Nguyễn Thị Thanh Hằng đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của địa phương, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

 

Huỳnh Thanh Phú

Views: 0