Công văn số 316-CV/TU ngày 03/12/2021 của Tỉnh ủy Bình Thuận

Ngày 13/10/2021, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có Công văn số 4198/BĐBP-TS về việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp bách nhằm ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Để kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm các quy định về chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), tiến tới xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 247-CV/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác IUU.

Nguồn: https://www.danguykhoibinhthuan.vn/

Hits: 2