Con đường cho dân đi

Đến thăm đơn vị bộ đội X, trước khi ra về, Bác bảo Ban chỉ huy tập hợp bộ đội lại để Bác nói chuyện. Khi bộ đội đã tề tựa đông đủ, Bác vui vẻ nói:
Hôm nay, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến thăm các chú.

Bác vừa nói thế, không ai bảo ai, tất cả bộ đội đều hô to “Hồ Chủ tịch muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm” và vỗ tay không ngớt. Bác giơ tay làm hiệu cho mọi người im lặng. Rồi Bác ân cần thăm hỏi sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và tình hình chiến đấu, công tác của đơn vị. Nhắc đến tình hình nhiệm vụ cách mạng, Bác dặn:
– Cuộc chiến đấu chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta càng gần thắng lợi hoàn toàn càng quyết liệt hơn. Các chú cần phải làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Muốn thế, phải vừa chiến đấu vừa không ngừng học tập, nâng cao kỹ thuật. Các chú có hứa với Bác làm tốt được không?
Tất cả bộ đội đều đồng thanh:
– Thưa Bác, có ạ!
Bác vui vẻ nói tiếp:
– Muốn làm được tốt nhiệm vụ, các chú phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân địa phương, thường xuyên thăm hỏi động viên giúp đỡ nhân dân, làm cho nhân dân tin yêu, giúp đỡ và bảo vệ quân đội. Nhân dân như cái lưới rất lớn, có trăm tai nghìn mắt tinh tường nhất để theo dõi và phát hiện những kẻ gian định làm hại cách mạng. Chỉ có dựa vào nhân dân, đoàn kết với nhân dân mới bảo vệ được mình, che mắt địch và đánh thắng được chúng.
Cả đơn vị chăm chú lắng nghe từng lời chỉ bảo tận tình của Bác. Chợt Bác chỉ tay ra phía đường cái và quay sang hỏi đồng chí chỉ huy:
– Thế các chú cấm con đường này thì nhân dân đi lại bằng đường nào?
– Thưa Bác…đi vòng theo bờ ruộng ngoài kia ạ.
Đồng chí chỉ huy đỏ mặt lúng túng thưa với Bác. Nghe xong, Bác phê bình:
– Như vậy là không được. Các chú cấm đường để phòng kẻ gian, bảo đám bí mật quân sự là đúng, nhưng phải đắp con đường khác cho dân đi chứ! Có như vậy mới đúng là quân dân đoàn kết. Bác nói thế có đúng không?
Mọi người đồng thanh: “Đúng ạ!”. Bác gật đầu và dặn bộ đội phải tiến hành ngay và phải đắp đường cho to, phải trồng nhiều cây hai bên đường để lấy bóng mát cho nhân dân qua lại, nghỉ ngơi. Bác còn bảo khi nào làm xong thì báo cáo cho Bác biết.
(sđd)
Trích “Kể chuyện Bác Hồ tập 5”, trang 10 – 11; Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2017. – 242tr.
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận số 286 đường Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết!
Phòng Thiếu nhi: TN/VN.030076
Phòng Mượn: MVV.037612

Views: 3