Chỉ có bạn mới trả lời được câu hỏi của cuộc đời mình

Chỉ có bạn mới trả lời được câu hỏi của cuộc đời mình: Bàn luận 108 chủ đề là những vấn đề rất thiết thực về tâm trí, thân thể, tâm hồn như: Cách lắng nghe tâm trí và thân thể mình; Cách đặt ra lằn ranh cho bản thân; Cách ngừng trì hoãn và thực hiện những điều mình yêu thích,…để động viên, gỡ rối và nâng đỡ tinh thần.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029734

Kho mượn: MVV.042570; MVV.042571

 

Views: 3