Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động – 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”

Thông tin tuyên truyền:

CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT VỀ ĐỀ TÀI “CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG – 50 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH”

Ngày 11/8/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 3901/KH-CAT về việc tổ chức triển khai Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài “Cảnh sát cơ động – 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.

Views: 4