Cái máy phát điện

Tại hội nghị cán bộ Trung ương Đảng lần thứ 6, họp từ ngày 14 đến ngày 18 tháng Giêng năm 1949, tại Việt Bắc, sau khi nêu những việc phải làm (đẩy tới quân sự, chấn chỉnh bộ máy chính quyền; làm ra nhiều, chỉ dùng ít, chỉnh đốn các đoàn thể quần chúng; chỉnh đốn nội bộ Đảng), Bác Hồ nói: “Đảng ví như cái máy phát điện, các công việc trên ví như những ngọn đèn, máy mạnh thì đèn sáng”.

Trở lại 5 việc phải làm mà Bác đã nêu, ta có thể vận dụng vào công việc của ngành giáo dục – đào tạo. Và lời dạy của Bác có thể được hiểu như sau: “Công tác (hay sự nghiệp?) giáo dục – đào tạo (nhân tài) của Đảng ví như cái máy phát điện nhân tài, trí thức tinh hoa của Đảng của dân tộc ví như những ngọn đèn giáo dục – đào tạo mạnh thì đèn sáng, thì có nhiều nhân tài giỏi…).
Máy phát điện – tuy gọi thế nhưng bản thân nó không phát ra điện. Phải “nạp” xăng, dầu, nước, than, hóa chất… thì máy mới phát, mới cung cấp được điện.
Ngành giáo dục – đào tạo cũng được gọi là thế nhưng bản thân ngành không giáo dục – đào tạo” được ai. Phải “nạp” cho ngành cũng hóa chất, than đen, nước trắng, dầu nhờn, nạp ít thì điện ít, nạp ít thì đèn ắt như con đom đóm! Nạp nhiều mà máy để rò, gỉ phát ra không đủ, không đúng công suất “danh định”, đèn mờ, là lỗi tại máy.
Nói là “máy” là “đen”, nhưng thực chất lại là người, là thày, cô giáo, là học sinh.
Muốn có được những “ngọn đèn sáng” soi rõ trong nhà, ngoài ngõ thì cái máy phát điện phải mạnh.
Đại hội VII đã thành công, Luật Giáo dục đã ban hành, rất mong Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các đoàn thể, nhân dân quan tâm cho cái “máy phát điện” này.
Nhớ lời Bác dạy
Nxb Lao động, Hà Nội, 2001
Trích “Những câu chuyện kể về Bác Hồ với giáo dục và thế hệ trẻ”, trang 21-22; Nxb. Lao động, 2008. – 232tr.
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận số 286 đường Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết!
Phòng Đọc: DVL.008180
Phòng Mượn: MVL .007701, MVL. 007702

Visits: 2