Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm 2021

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, bức tranh kinh tế chủ yếu mang “gam trầm”. Trong đó, hơn 85 nghìn doanh nghiệp buộc phải rời thị trường; thâm hụt thương mại gia tăng, nhập siêu 8 tháng lên tới 3,71 tỷ USD; hoạt động du lịch gần như đóng băng hoàn toàn…

————————————————

Visits: 47