Bình Thuận xây dựng 82 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng đối tượng chính sách

Ngày 16-7, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp hoạt động. Hai đơn vị đã có nhiều nội dung, hình thức phong phú tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng, đủ số lượng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.

Các tập thể có thành tích tốt được khen thưởng. 

Các đơn vị chú trọng thực hiện tốt công tác chính sách, công tác dân vận… Trong 5 năm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh các cấp tổ chức 100 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 12.500 lượt người. Đặc biệt, hai đơn vị đã phối hợp xây dựng được 82 căn “nhà đồng đội”, “nhà tình nghĩa” với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng tặng các đối tượng chính sách; huy động 239 đợt với hơn 13.400 lượt người giúp nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Trong giai đoạn tới, hội nghị thảo luận thống nhất xác định các nội dung phối hợp, gồm: Tuyên truyền, củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, chú trọng vùng trọng điểm; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết những tồn động về chính sách sau các cuộc chiến tranh, nhất là việc phát hiện, xác minh, cung cấp thông tin có liên quan về liệt sĩ; tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Dịp này, hai đơn vị đã khen thưởng 6 tập thể có thành tích tốt.

Trọng Nhân // https://www.qdnd.vn/.- 2022 (ngày 16 tháng 7)

 

Visits: 1