Bình Thuận: Tăng cường phối hợp trong chống khai thác IUU

Đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vùng biển triển khai nhiều giải pháp chống khai thác IUU.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với chính quyền địa phương vùng biển triển khai nhiều giải pháp chống khai thác IUU. Nhất là đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của địa phương nhằm tạo chuyển biến quan trọng về mặt nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

Tàu cá chưa lắp thiết bị định vị VMS, tuyệt đối không được ra khơi (Nguồn: Cổng TTĐT Bình Thuận)

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài tỉnh để quản lý tàu cá, chống khai thác IUU gắn với triển khai thi hành Luật Thủy sản cũng được triển khai quyết liệt, thường xuyên; tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ngay tại cảng, trên biển và thông qua hệ thống giám sát tàu cá; qua đó đã phát hiện sớm để cảnh báo, ngăn chặn kịp thời các trường hợp có nguy cơ vi phạm khai thác IUU, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tính đến tháng 2/2023, Chi cục Thủy sản đã cấp đăng ký cho 5.763 tàu cá, trong đó, nhóm tàu từ 6 – 12 mét là 1.859 chiếc, nhóm tàu từ 12 – 15 mét là 1.943 chiếc, nhóm tàu từ 15 mét trở lên là 1.961 chiếc. Hiện nay, số tàu cá còn hạn đăng kiểm là 3.264/3.904 chiếc, đạt tỷ lệ 82,8%; nhìn chung, tất cả tàu cá được đăng kiểm đều thực hiện việc đánh dấu tàu cá đúng theo quy định.

Số tàu được cấp Giấy phép khai thác thủy sản còn hạn đến thời điểm hiện tại là 4.297 giấy/5.763 tàu cá đã đăng ký, đạt tỷ lệ 74,56%. Trong đó, vùng khơi là 1.886 giấy phép/1.961 tàu cá đã đăng ký đạt tỉ lệ 96,2%; vùng lộng và ven bờ là 2.411 giấy phép/3.802 tàu cá đăng ký, đạt tỉ lệ 63,41%.

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành việc lắp đặt 1.929 thiết bị VMS/1.961 tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên đang hoạt động, đạt tỉ lệ 98,4%. Cụ thể, tàu cá có dài từ 24 mét trở lên đã lắp đặt được 40 thiết bị/ 42 tàu cá, đạt tỉ lệ 95,2%; tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét đã lắp đặt được 1.889 thiết bị/1.919 tàu cá, đạt tỉ lệ 98,4%.

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp chống khai thác IUU, nhưng từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Thuận vẫn xảy ra 1 vụ/1 tàu cá/7 lao động bị lực lượng chức năng của Malaysia bắt giữ. Chi cục Thủy sản phát hiện và xử phạt 2 trường hợp vi phạm khai thác IUU; nhiều hành vi vi phạm được EU khuyến nghị như hoạt động khai thác không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn; không ghi, không nộp nhật ký khai thác hay báo cáo khai thác; vẫn còn trường hợp không khai báo khi ra vào cảng cá.

Do đó, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh để trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng các tỉnh trong việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý tàu cá, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển./.

http://www.biengioilanhtho.gov.vn/

Views: 2