Biển, Đảo, biên giới đất liền Việt Nam với Trung Quốc – Lào – Campuchia

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:
BIỂN, ĐẢO, BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM VỚI TRUNG QUỐC – LÀO – CAMPUCHIA

 

– Đại tướng Võ Nguyên Giáp với văn hóa biển đảo và văn hóa quân sự biển đảo Việt Nam.
– Trung Quốc chưa bao giờ có chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa.
– Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ chủ quyền, biển, đảo.
– Campuchia – Lào – Việt Nam “Vững như kiềng ba chân”.
– Tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia.
– Thế giới biến động, quan hệ Việt Nam – Lào vẫn trước sau như một.
– Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Campuchia có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ.
– Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh.
– Định hướng chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.
– Xây dựng tình quân – dân nơi biên giới.
– Tuyên truyền pháp luật hiệu quả ở biên giới biển Bình Thuận.
– Tuyên truyền pháp luật về biển đảo cho ngư dân.
– Biển đảo và chiến sĩ hải quân.
– Biển đảo trong trái tim tuổi trẻ.
– Giáo dục tình yêu biển đảo trong nhà trường.
– Phú Quý “Đổi đời”.

>> BẤM VÀO ĐÂY XEM NỘI DUNG TOÀN VĂN <<

Visits: 17