Ngay sau ngày thành lập, chỉ với 34 cán bộ, chiến sĩ, trang bị vũ khí thô sơ, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mở đầu trang sử truyền thống “bách chiến, bách thắng” bằng chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần đầy mưu trí, dũng cảm, sáng tạo.

Trải qua thực tiễn các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, đội quân nhỏ bé ngày nào đã không ngừng lớn mạnh, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các đại đoàn chủ lực lần lượt ra đời, phương pháp tác chiến từ “đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung” tiến lên tác chiến hiệp đồng binh chủng. Dân quân, du kích phát triển, thế trận chiến tranh nhân dân được nhân rộng, do đó, Quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân lần lượt đánh thắng các chiến dịch lớn, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn bằng Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.