Trong nghề nông, việc nào dễ nhất?

Hồi ở chiến khu Việt Bắc, các cơ quan đóng sâu ở trong rừng. Hàng tháng, mọi người phải đi lấy gạo về ăn, có khi mất cả ngày mới được một chuyến, không phải không có người ngại. Một lần, Bác hồ đi công tác qua một con suối, thấy rất đông cán bộ, trong đó có nhiều trí thức, trên đường đi lấy gạo về, đang ngồi nghỉ. Bác dừng chân hỏi:
– Đố các cô các chú, trong nghề nông, việc nào làm dễ nhất?
Mọi người cùng trả lời. Người bảo dễ nhất là gieo mạ, gặt hái; người thì cho là xay lúa, giã gạo.
Thấy mọi người thảo luận một lúc khá lâu nên một bác sĩ giục Bác:
– Thưa Bác, Bác chấm cho ai trả lời đúng ạ?
Bác cười:
– Theo Bác, việc làm dễ nhất là đi đến kho lấy gạo về nấu ăn…

Visits: 23