Tổng tập các dạng toán hình học

Sách m?i

Gồm kiến thức cơ bản và bài tập: Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz; Mặt phẳng trong không gian Oxyz; Đường thẳng trong không gian Oxyz; Dùng phương pháp hệ trục Oxyz để giải bài toán hình học cổ điển; Elip; Hyperbol; Parabol;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016560

Kho mượn: MVL.019971; MVL.019972

 

Views: 9