Sách về chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với dung lượng khoảng 600 trang, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia – Sự thật.

Từ năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban, đã có nhiều văn bản, ấn phẩm thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Sách sẽ phát hành đầu tháng 2

Tiếp theo cuốn sách Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản năm 2018, cuốn Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh sẽ phát hành tháng 2 tới.

Cuốn sách được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (2013-2023).

Cuốn sách có dung lượng khoảng 600 trang, được chia thành ba phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm bài viết tổng quan của Tổng bí thư đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; phát biểu kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo.

Phần thứ hai, “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, tuyển chọn bài viết tiêu biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong đó, thời kỳ trước đổi mới đất nước, sách in 8 bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản. Các bài viết đã nhận diện hàng loạt “căn bệnh”, hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, như “Bệnh sợ trách nhiệm” (1973); “Của công, của riêng” (số 6/1978); “Móc ngoặc” (số 8/1978), “Làm xiếc” (1985)… Phần hai cuốn sách cũng bao gồm các bài viết của Tổng bí thư về công tác xây dựng Đảng thời gian đầu của công cuộc đổi mới đất nước.

Xuyên suốt các bài viết qua các thời kỳ, trên nhiều cương vị công tác, đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau cho thấy Tổng bí thư luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước.

Phần thứ ba của sách, “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, chọn lọc những ý kiến đánh giá của nhân dân, của đại biểu Quốc hội và bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những chỉ đạo sâu sát, kịp thời, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Theo PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc trả lời một cách toàn diện các câu hỏi: Tham nhũng, tiêu cực là gì? Vì sao chúng ta phải đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực? Phải làm gì và làm như thế nào để ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới?

Cuốn sách tổng hợp, phân tích sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, kiên quyết, kiên trì của Tổng bí thư: “Chống tham nhũng không chỉ kêu gọi suông mà phải bằng pháp luật”, “Lò nóng lên rồi, củi tươi cũng phải cháy”, “Chống tham nhũng không thể bỏ dở giữa chừng”, “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, “Suy thoái tư tưởng chính trị là gốc của tham nhũng”.

Với thông điệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì cùng chống là xây, cùng “đẩy lùi” là “ngăn chặn” từ sớm, từ xa, cùng xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc là phòng ngừa, giáo dục, cuốn sách của Tổng Bí thư sẽ là tài liệu nghiên cứu có giá trị, là tư liệu bổ ích đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh do Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức xuất bản. Bên cạnh sách giấy, bản điện tử ấn phẩm sẽ được cung cấp miễn phí tới bạn đọc trên trang stbook.

Anh Vũ // https://zingnews.vn

Views: 16