Thưa, “Củng cố” là gì ạ

Tại một lớp chính trị trong kháng chiến, có một buổi Bác Hồ có việc nên đi qua lớp học. Người vào ngồi ở phía cuối lớp. Thấy giảng viên nói rất nhiều từ ngữ vay mượn hoa mỹ. Giờ giải lao mọi người vây quanh Bác vô cùng phấn khởi, nhìn thấy đồng chí giảng viên, Bác tiến gần lại hỏi:
– Thưa, củng cố là gì ạ!


Đồng chí giảng viên vô cùng bối rối nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời:
– Thưa Bác, củng cố tức là làm cho mọi việc và phát triển hơn nữa ạ.
Nghe vậy, Bác nói: Sao đồng chí không giảng thế cho chúng tôi dễ hiểu?

Views: 49