Thêm hiểu về tầm vóc, công lao của vị tướng tài ba

Đại tướng Chu Huy Mân là nhà chính trị, quân sự tài ba, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 / 17/3/2023), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và gia đình đại tướng tổ chức sưu tầm, biên soạn và vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Đại tướng Chu Huy Mân – Tuyển tập. Cuốn sách tập hợp những bài nói, bài viết, những công trình khoa học tiêu biểu, được tuyển chọn từ các tác phẩm mà đại tướng Chu Huy Mân để lại.

Cuốn sách có độ dày 900 trang, được bố cục thành 4 phần: Quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; Từ thực tiễn chiến đấu đến xây dựng Quân đội vững mạnh; Một số vấn đề xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; Còn trong ký ức. Có thể thấy cuốn sách đã thể hiện khá đầy đủ và trọn vẹn quan điểm, góc nhìn mang tính lý luận và thực tiễn của đại tướng Chu Huy Mân với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bìa cuốn sách.

Đại tướng Chu Huy Mân là nhà chính trị, quân sự tài ba, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập. Cuộc đời đại tướng gắn liền với những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc. Tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, ông trở thành người chỉ huy của Đội Tự vệ đỏ trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Trải qua những năm bị địch bắt, tù đày, ông vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Nam thành công.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đại tướng Chu Huy Mân đảm đương nhiều vị trí quan trọng trên các mặt trận, chiến trường. Sau này, ông đã cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đề xuất nhiều chủ trương và quyết sách đúng đắn, trực tiếp lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuốn sách Đại tướng Chu Huy Mân – Tuyển tập, người đọc có thể bắt gặp một người viết với nhãn quan chính trị và tài thao lược của một vị tướng được trui rèn nơi trận mạc. Bằng những kinh nghiệm thực tiễn của mình, đại tướng Chu Huy Mân đã có những bài viết sâu sắc về việc triển khai đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng đến từng đơn vị cơ sở; khẳng định vai trò của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng đó, tác giả cũng đã có những đúc kết kinh nghiệm chiến đấu tại chiến trường Khu 5, xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh ở Quân khu 4… Ngoài ra, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, đại tướng Chu Huy Mân đã có những bài viết nhằm góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh liên minh 3 nước Đông Dương, đoàn kết quốc tế.

Trong các bài viết của mình, đại tướng Chu Huy Mân đã thể hiện sự sắc sảo, đanh thép với hệ thống lập luận chặt chẽ, dẫn chứng phong phú. Thêm vào đó, tác giả sử dụng văn phong mềm mại, uyển chuyển, dễ đi vào lòng người. Ví như khi viết về những đảng viên thiếu ý thức rèn luyện, tu dưỡng, đại tướng khéo léo nhắc nhở: “Lúc nào tư tưởng và tình cảm của mình thấy không còn gắn bó với quần chúng lao động nữa, không gắn liền với tương lai đẹp đẽ mà Đảng sẽ đưa đến cho giang sơn Tổ quốc của mình, hoặc thấy lòng đã nguội lạnh trước phong trào cách mạng đang sôi sục, thì thật là nguy hiểm và như thế làm gì có ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của người cộng sản nữa”.

Đại tướng Chu Huy Mân – Tuyển tập giúp người đọc hiểu hơn về chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của một vị tướng tài ba của Quân đội và đất nước. Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trong việc học tập, nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về cuộc đấu tranh giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Đức // https://zingnews.vn.- 2023

Views: 1