Sự nghèo nàn của thuyết sử luận

🌿🌿Sự nghèo nàn của thuyết sử luận: Trình bày những luận thuyết phản tự nhiên luận và duy tự nhiên luận của thuyết sử luận; đồng thời phê phán những luận thuyết phản tự nhiên luận và duy tự nhiên luận.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Sự nghèo nàn của thuyết sử luận / Karl Popper; Chu Lan Đình dịch = The poverty of historicism. – Hà Nội : Tri thức, 2023. – 286tr. ; 20cm. – ( Tủ sách Tinh hoa)

ISBN: 9786043408089

Số phân loại: 901

Chủ đề: Lịch sử triết học; Thuyết sử luận

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030022

📒Kho mượn: MVV.043121; MVV.043122

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 21