Rồi chúng mình sẽ ổn cả thôi

Rồi chúng mình sẽ ổn cả thôi: Gồm các truyện: Đôi chân tròn đã lăn qua được biến cố của đời mình; Buồn làm gì khi ai cũng phải thay đổi; Lạc nhau giữa tháng năm tuổi trẻ; Đi qua ngày mưa; Níu giữ đời nhau; Cho ngày tháng trôi đi…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029644

Kho mượn: MVV.042388; MVV.042389

 

Views: 0