Giải pháp mới để giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em dân tộc

Hội LHPN tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung hoạt động của Dự án 8 “Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: 2021 – 2025.

Ảnh minh họa

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: 2021 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 10 dự án thành phần nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó giao Hội LHPN Việt Nam chủ trì phối hợp các bộ, ngành và UBND các tỉnh tổ chức thực hiện Dự án 8 “Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Đây là điều kiện thuận lợi để Hội LHPN các cấp và các ngành liên quan, chính quyền địa phương thúc đẩy chăm lo phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, những người còn chịu thiệt thòi, rào cản của xã hội, thúc đẩy quyền, trao cho họ cơ hội vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong xây dựng và phát triển cộng đồng góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Tham dự Hội nghị có 70 đại biểu là lãnh đạo của các sở, ban ngành của tỉnh Bình Thuận

Dự án 8 được thiết kế với 8 chỉ tiêu cốt lõi và nhiều hoạt động can thiệp, tập trung vào tuyên truyền, vận động thay đổi “suy nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; các hoạt động đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giám sát và phản biện xã hội; nâng cao năng lực cho cán bộ nữ vùng dân tộc thiểu số, nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng; giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự án 8 tạo điều kiện thuận lợi để Hội LHPN các cấp và các ngành liên quan, chính quyền địa phương thúc đẩy chăm lo phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số

Theo Hội LHPN tỉnh Bình Thuận, với vai trò là cơ quan chủ trì triển khai Dự án 8 trên địa bàn, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giai đoạn triển khai đến các cơ quan, đơn vị và địa phương. Theo đó, Dự án 8 thực hiện với nhiều chỉ tiêu quan trọng, tuy là những vấn đề không mới nhưng rất cần phải có cách tiếp cận và giải pháp thực hiện mới, sự vào cuộc quyết liệt, khoa học, hiệu quả của các ngành, các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Thuận mong muốn các đơn vị, địa phương chia sẻ, cập nhật tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Dự án tại các địa phương. Thống nhất các giải pháp phối hợp chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ triển khai hoạt động Dự án trong năm 2022. Các ý kiến chia sẻ tại hội nghị là cơ sở để Hội LHPN tỉnh tham mưu, đề xuất tổ chức triển khai Dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 đạt chỉ tiêu đề ra.

Minh Trang // https://phunuvietnam.vn.- 2022 (ngày 27 tháng 12)

 

Views: 2