Sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”

Nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 149/KH-SVHTTDL ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn ngành về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, giới thiệu, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Đảng viên, viên chức, người lao động xem video về nội dung tác phẩm

    Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Bí thư chi bộ đã thông qua những nội dung cốt lõi của tác phẩm, gồm 03 phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

    Cũng tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, viên chức, người lao động đã được xem video clip về cuộc trao đổi của đài VTC1 với các nhà báo xoay quanh những nội dung và giá trị cốt lõi của tác phẩm. Qua đó, nhấn mạnh rằng “Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.

    Đây là buổi sinh hoạt chính trị mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Cấp ủy chi bộ cũng như Thủ trưởng đơn vị đối với việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư trong toàn đơn vị. Qua đó, giúp đảng viên, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức, ý thức trong tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của đảng viên, viên chức và người lao động góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị.

Ngọc Tuyết – Thư viện Bình Thuận

Visits: 25