Bình Thuận: Phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên biển

Thông tin tuyên truyền:  Biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền

PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN

Trong thời gian qua, việc nuôi trồng thủy sản trên biển ở tỉnh ta tương đối ổn định, ít chịu tác động của dịch bệnh. Do đó, người dân đã tập trung nuôi thủy sản trên biển với nhiều đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như cá Bóp, cá Mú, tôm Hùm… Tính đến nay, toàn tỉnh có 129 hộ/142 cụm bè/3.081 lồng nuôi và 11 hồ chắn/4.164 m2 nuôi thủy sản trên biển; 15 hộ/12 ha mặt nước nuôi ốc Hương thương phẩm. Huyện Phú Quý và Tuy Phong là những địa phương phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản trên biển, sản lượng thủy sản trung bình hàng năm đạt khoảng 120 tấn/năm.

Việc sản xuất tôm giống tiếp tục phát huy được lợi thế và giữ vững uy tín, chất lượng, thương hiệu tôm giống Bình Thuận; trong năm 2023, sản lượng tôm giống xuất khẩu ước đạt 25,5 tỷ post. Hiện nay, tại Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (giai đoạn 1) đã có 05 doanh nghiệp được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận vị trí đất theo sơ đồ phân lô để thực hiện thủ tục đầu tư, lập dự án đầu tư sản xuất tôm giống công nghệ cao với diện tích là 37 ha. Trong đó, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư với tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất tôm giống Nam Trung Bộ đã được thẩm định dự án đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao, vốn đầu tư 120 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện quy định, chính sách về đất đai đối với doanh nghiệp thuê đất đầu tư sản xuất tôm giống tại Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công.

Để thực hiện Đề án phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Bình Thuận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh nghề nuôi trồng thuỷ sản tại các địa phương theo điều kiện sinh thái từng vùng và có ứng dụng công nghệ tiên tiến tạo đột phá trong nuôi trồng thủy sản trên biển. Tăng cường bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với sinh kế của cộng đồng ngư dân; nhân rộng các mô hình đồng quản lý. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, công nghệ hiện đại đầu tư vào Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công; giữ vững thương hiệu và sản lượng tôm giống Bình Thuận.

Nguyễn Phương // https://binhthuan.gov.vn/

 

Views: 2