Những câu hỏi khoa học lý thú nhà trường chưa dạy – Động vật, thực vật

Sách m?i
Những câu hỏi khoa học lý thú nhà trường chưa dạy – Động vật, thực vật: Gồm những câu hỏi khoa học về động vật, thực vật: Động vật có thể biến đổi giới tính không?; Khi nào thì mèo cong lưng?; Có thực cá nóc biển vừa bơi, vừa ngủ?; Thực vật có trí nhớ không?; Giữa các thực vật, chúng có sự giao lưu với nhau không?;…

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.032069; TN/VN.032070

 

Views: 9