Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) phát huy truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Thông tin tuyên truyền: Biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền

LỮ ĐOÀN 170 (VÙNG 1 HẢI QUÂN) PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC

Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) được thành lập ngày 12-2-1979. Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo phía Bắc Tổ quốc – nơi có nhiều khu vực đảo và quần đảo tiền tiêu giữ vị trí chiến lược cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh. Lữ đoàn được biên chế số lượng lớn tàu mặt nước, vũ khí trang bị, trạm bảo đảm kỹ thuật.

Số lượng tàu thuyền, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật đa dạng về chủng loại; cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện một số ít hạng mục còn chưa đáp ứng yêu cầu, tính đồng bộ thấp… là những khó khăn tác động động trực tiếp đến kết quả huấn luyện, SSCĐ. Song với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã phát huy nội lực, tích cực huấn luyện, rèn luyện nâng cao khả năng SSCĐ và trình độ mọi mặt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Đại tá Lê Tiến Hậu, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân.
Biên đội tàu Lữ đoàn 170 Hải quân trực tại bến.

Nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của lữ đoàn đó là: Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và SSCĐ. Để thực hiện tốt công tác này, đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt cho bộ đội nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện, SSCĐ của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo”, cùng các nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Vùng 1 Hải quân và của Lữ đoàn về công tác huấn luyện.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp có nghị quyết chuyên đề, nghị quyết lãnh đạo thường kỳ với chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; tạo sự đoàn kết, tin tưởng, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện ngay từ trong cấp ủy.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 huấn luyện thực hành sử dụng vũ khí trên tàu.

Trong huấn luyện, lữ đoàn luôn xác định đúng quan điểm chỉ đạo và bám sát phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, tổ chức huấn luyện toàn diện nội dung, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, tăng thời gian huấn luyện thực hành, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động trên biển sát với nhiệm vụ được giao.

Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và xu hướng phát triển; lấy mục tiêu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, xây dựng lữ đoàn và góp phần xây dựng Vùng, Quân chủng Hải quân thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu cao nhất để huấn luyện bộ đội…

Để huấn luyện tốt, lữ đoàn tập trung thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; trong đó, chú trọng vào những cán bộ mới ra trường, mới bổ nhiệm, cán bộ tàu, trạm, ngành, trung đội. Nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong huấn luyện, lữ đoàn chủ trương tổ chức cho số cán bộ các đơn vị trên bờ, trên các tàu tại bến luân phiên đi theo các tàu làm nhiệm vụ huấn luyện, tuần tra trên biển; qua đó, mỗi cán bộ (nhất là số sĩ quan trẻ) được làm quen, rèn luyện sức chịu đựng sóng gió và nâng cao khả năng, kinh nghiệm khi xử trí tình huống trên biển. Đồng thời, phát huy tính chủ động, tích cực của mỗi cán bộ trong tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Trung Quốc), tin học và tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành huấn luyện.

Chiến sĩ Hải đội 135 lữ đoàn 170 Hải quân huấn luyện bắt bám mục tiêu trên vùng biển

Lữ đoàn đặt ra yêu cầu cao đối với từng khoa mục, nội dung huấn luyện, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, phát huy đúng tính năng kỹ thuật, chiến thuật phục vụ SSCĐ; tăng cường huấn luyện sát thực tế chiến trường sát phương án và đối tượng tác chiến. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, khi các tàu hoạt động dài ngày trên biển. Lữ đoàn còn tổ chức tốt các đợt huấn luyện dã ngoại, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng…

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 thực hánh huấn luyện cứu hộ, cứu nạn trên biển

Cùng với việc kiểm tra kết quả huấn luyện định kỳ, lữ đoàn còn tăng cường tổ chức các hội thi, hội thao ở cấp mình và tham gia hội thi, hội thao cấp trên. Thông qua hội thi, hội thao, cán bộ, chiến sĩ có dịp trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau; khẳng định được trình độ, năng lực trong huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Đồng thời qua kết quả hội thi, hội thao, lữ đoàn điều chỉnh kịp thời các nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện phù hợp, hiệu quả.

Cùng với đó, Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Nội dung xây dựng chính quy toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, tập trung đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến căn bản xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội. Trong đó, đơn vị tập trung vào nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, SSCĐ; đặc biệt là quản lý con người và vũ khí trang bị kỹ thuật, kết hợp chặt chẽ xây dựng chính quy với chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, khi tham gia giao thông.

Để đạt hiệu quả cao, lữ đoàn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, tính tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Điều lệnh, điều lệ, chỉ thị, quy định; gắn giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật với các biện pháp hành chính và xử lý liên đới trách nhiệm của cán bộ các cấp. Thường xuyên đánh giá tình hình, kết quả xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, chấn chỉnh, xử lý sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác; tăng cường biện pháp quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân.

Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý tư tưởng bộ đội; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm. Đồng thời, tích cực xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chủ động đấu tranh phòng, chống các tác động tiêu cực và phản văn hóa xâm nhập vào đơn vị.

Với những thành tích đã đạt được, Lữ đoàn luôn được trên công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng các cấp. Năm 2023, Lữ đoàn 170 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết hiệp đồng; Khắc phục khó khăn; Huấn luyện giỏi; Sẵn sàng chiến đấu tốt” trong 45 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lê Tiến Hậu // https://www.qdnd.vn/

 

Visits: 1