Lịch phục vụ Xe Lưu Động Thư Viện Bình Thuận năm 2022 (cập nhật tới ngày 09/6/2022)

Lịch phục vụ Xe Lưu Động Thư Viện Bình Thuận năm 2022

 

DANH SÁCH TRƯỜNG HỌC PHỤC VỤ XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

 

STT Ngày Địa điểm Xã/Huyện/Thành Phố Ghi chú
1 Sáng 7/4 (Thứ năm) Trường THCS Nguyễn Du Huyện Đức Linh Ngày Hội sách Tại Trung tâm Văn hóa huyện Đức Linh
2 Chiều 7/4 (Thứ năm) Trường THCS Nguyễn Khuyến Huyện Đức Linh
3 Sáng 8/4 (Thứ sáu) Trường THCS Nguyễn Trãi Huyện Đức Linh
4 Chiều 8/4 (Thứ sáu) Trường THCS Lê Hồng Phong Huyện Đức Linh
5 Chiều 12/4 (Thứ ba) Trường TH Phan Rí Cửa 4 Huyện Tuy Phong
6 Sáng 13/4 (Thứ tư) Trường TH Chí Công 1 Huyện Tuy Phong
7 Chiều 14/4 (Thứ năm) Trường TH Phan Rí Cửa 2 Huyện Tuy Phong
8 Ngày 16-17-18/4

(Thứ bảy, chủ nhật, thứ hai)

Hội sách tại Trung Tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Thuận Thành phố Phan Thiết Ngày Hội sách
9 Chiều 16/4 (Thứ bảy)

Sáng 17/4 (Chủ nhật)

Sáng 18/4 (Thứ hai)

Trường THCS Nguyễn Du Thành phố Phan Thiết Ngày Hội sách
10 Sáng 21/4 (Thứ năm) Trường THPT Tánh Linh Huyện Tánh Linh Ngày Hội sách tại Trung tâm Văn hóa huyện Tánh Linh
11 Chiều 21/4 (Thứ năm) Trường THCS Tân Thành Huyện Tánh Linh
12 Sáng 22/4 (Thứ sáu) Trường THCS Lạc Tánh Huyện Tánh Linh
13 Chiều 22/4 (Thứ sáu) Trường THCS Đức Thuận Huyện Tánh Linh
14 Sáng 23/4 (Thứ bảy) Trường THCS Mương Mán Huyện Hàm Thuận Nam Ngày Hội sách
15 Ngày 24/4 (Chủ nhật) Trường Phổ Thông Dân tộc nội trú Hàm Thuận Huyện Hàm Thuận Bắc Ngày Hội sách
16 Sáng 26/4 (Thứ ba) Trường TH Hồng Liêm 1 Huyện Hàm Thuận Bắc
17 Chiều 27/4 (Thứ tư) Trường THCS Tân Thiện Thị xã Lagi
18 Sáng 28/4 (Thứ năm) Trường TH Bình Tân Thị xã Lagi
19 Sáng 29/4 (Thứ sáu) Trường TH Hàm Phú 1 Huyện Hàm Thuận Bắc
 20 Sáng 12/5 (Thứ năm) Trường TH Hồng Liêm 3 Huyện Hàm Thuận Bắc
21 Sáng 13/5 (Thứ sáu) Trường TH Mỹ Thạnh Huyện Hàm Thuận Nam
22 Sáng 14/5 (Thứ bảy) Trường TH Thiện Nghiệp 2 Mũi Né – TP.Phan Thiết
23 Chiều 18/5 (Thứ tư) Trường TH Lê Lợi Huyện Đức Linh Thiết
24 Sáng 19/5 (Thứ năm) Trường TH Bùi Thị Xuân Huyện Đức Linh Thiết
25 Sáng 31/5 (Thứ ba) Trường TH Mương Mán Huyện Hàm Thuận Nam
26 Sáng 2/6 (Thứ năm) Trường TH Hàm Kiệm 1 Huyện Hàm Thuận Nam
27 Sáng 3/6 (Thứ sáu) Trường TH Hàm Mỹ 3 Huyện Hàm Thuận Nam
28 Chiều 6/6 (Thứ hai) Trường TH Hồng Thái 2 Huyện Bắc Bình
29 Sáng 7/6 (Thứ ba) Trường TH Chợ Lầu 2 Huyện Bắc Bình
30 Sáng 9/6 (Thứ năm) Trường TH Tân Thuận 1 Huyện Hàm Thuận Nam

 

Hits: 126