Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền: Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN TOÀN TỈNH

Đó là một trong những hoạt động mà Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đề ra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024’”.

Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra thực phẩm tại cơ sở kinh doanh

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, quảng cáo thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra được thực hiện đồng loạt ở cả ba cấp. Trong đó, đảm bảo kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người dân địa phương và khách du lịch, nhất là trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cho biết: Thông qua đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập trong công tác quản lý nhà nước. Qua đó phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ở lĩnh vực này.

Trang Minh // https://baobinhthuan.com.vn/

Views: 1