Chi bộ Thư viện tỉnh Sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/ĐUK, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 22-KH/ĐU-SVHTTDL, của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Chiều ngày 10 tháng 5 năm 2023, Chi bộ Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. 

    Trải qua 93 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vị trí tiên phong trên hành trình lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua những khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại. Tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng ta, đội ngũ đảng viên càng tự hào là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong ấy, càng nhận thức sâu sắc niềm vinh dự cũng như trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Theo đó, đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” nhằm giúp mỗi đảng viên trong chi bộ tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ của người đảng viên mới. Từ đó, giúp mỗi cá nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về niềm vinh dự, tự hào, danh dự và trách nhiệm của người đảng viên đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước tổ chức, góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ viên chức, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Đồng chí Bí Thư chi bộ triển khai kế hoạch và chương trình sinh hoạt

Đồng chí Trần Văn Bé, Giám đốc Thư viện tỉnh báo cáo kết quả tự soi, tự sửa

    Tại buổi sinh hoạt, 14/14 đảng viên Chi bộ Thư viện tỉnh tự rà soát, soi rọi, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề đảng viên, lời hứa của mình khi nhận nhiệm vụ trước tập thể Chi bộ, trong đó tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và xác định giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mình. Đây là hoạt động góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ viên chức, đảng viên của đơn vị.

Đồng chí Trần Quang Thịnh, Phó Bí thư báo cáo kết quả thực hiện lời thề đảng viên

    Sau buổi sinh hoạt chính trị, Chi bộ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền về lịch sử Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước trong đội ngũ viên chức, đảng viên của đơn vị nhằm phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ra sức cống hiến, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, động viên viên chức, đảng viên và người lao động quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Nguyễn Xuân Bình

Visits: 29