Câu lạc bộ thư viện

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ THƯ VIỆN BÌNH THUẬN

Quyền lợi thành viên:

  • Được cấp thẻ thư viện miễn phí
  • Cấp tài khoản khai thác miễn phí kho tài liệu số

Nội quy câu lạc bộ Thư viện Bình Thuận:

  • Tuân thủ chấp hành luật an ninh mạng.
  • Tuân thủ chấp hành luật sở hữu trí tuệ.

Tất cả thông tin đăng ký của thành viên sẽ được giữ bí mật hoàn toàn.

+ Lưu ý: Các trường co dấu (*) là trường bắt buộc nhập.

Hits: 211