Câu lạc bộ thư viện

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ THƯ VIỆN BÌNH THUẬN

Quyền lợi thành viên:

  • Được cấp thẻ thư viện miễn phí
  • Cấp tài khoản khai thác miễn phí kho tài liệu số

Tất cả thông tin đăng ký của thành viên sẽ được giữ bí mật hoàn toàn.

+ Lưu ý: Các trường co dấu (*) là trường bắt buộc nhập.

Hits: 388