Nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, chi đoàn trên địa bàn dân cư

Ngày 18/11, BTV Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 và Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC ngày 06/8/2018 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 về “một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022”; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022”; Hướng dẫn số 15-HD/TWĐTN-BTC ngày 06/8/2018 về “các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên, công tác cán bộ, củng cố xây dựng tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư, xây dựng chi đoàn mạnh.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn cho trên 360 cán bộ Đoàn chủ chốt; lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn cấp huyện cho hơn 300 đồng chí là Ủy viên ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Trợ lý Thanh niên Quân sự tỉnh và Biên phòng tỉnh; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho 450 đồng chí cán bộ Đoàn trường học; phối hợp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đại họi Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết đại hội Đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho 2.000 lượt cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh và hơn 95% đoàn viên, thanh niên tham gia học tập…

Toàn tỉnh có 225 cán bộ Đoàn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 337 cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ; hơn 10.850 đoàn viên, thanh niên ưu tú đưuọc khen thưởng trong các chuyên đề, chương trình; có 482/695 chi đoàn thôn, khu phố thực hiện được việc rà soát, bổ sung nguồn cán bộ đoàn thôn, khu phố; từ năm 2019 đến nay toàn tỉnh mở 1.096 lớp cảm tình đoàn cho 65.163 thanh niên, 53.574 đoàn viên mới đưuọc kết nạp và học lớp lý luận chính trị cho đoàn viên mới; các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 9.818 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp trong đó có 3.313 đồng chí được kết và có 110 đồng chí là học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó nhiều nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên, từ những điều đó đã thúc đẩy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, điều đó được thể hiện rõ qua việc thực hiện thành công các chương trình, hoạt động lớn của đoàn như Tháng thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình “Tình nguyện mùa đông – Xuân tình nguyện”,… Đặc biệt, trong cuộc chiến chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã tạo nên một tuổi trẻ Bình Thuận đầy nhiệt huyết đam mê và chất lượng từ cấp chi đoàn ở địa bàn dân cư đến cấp tỉnh.

Hội nghị sơ kết cũng nghiêm túc chỉ ra việc thực hiện Kết luận số 07, Kết luận số 08 và Hướng dẫn số 15 tại một số địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, còn mang tính hình thức chưa đạt yêu cầu đề ra. Hội nghị sơ kết đánh giá sâu kĩ các vấn đề còn tồn tại từ đó có những bài học kinh nghiệm và phương hướng triển khai tốt hơn trong thời gian tới.

Theo đó, trong thời gian tới, tập trung định hướng các cấp bộ Đoàn các nội dung, hình thức tổ chức hoạt động Đoàn tại nơi cư trú thu hút đoàn viên tham gia; hướng dẫn các cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư cách thức kết nối với đoàn viên khối cán bộ công chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang…để tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ hoạt động Đoàn tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện hướng dẫn tại các cơ sở Đoàn; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, phát hiện những cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng trong toàn Đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện việc đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh thời gian qua; tuyên truyền những mô hình hay, hiệu quả từ cơ sở; tuyên truyền về trách nhiệm và quyền của đoàn viên khi tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú.

Đồng chí Trương Minh Quang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ: “Sau 03 năm triển khai các Kết luận, Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn địa bàn dân cư và hướng dẫn giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt đoàn nơi cư trú giai đoạn 2018 – 2022, các cấp bộ Đoàn đã quan tâm chú trọng triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét ở nhiều lĩnh vực; tạo được sự chuyển biến tốt trong hoạt động của Đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng của các cơ sở Đoàn trong tỉnh, nhất là các cơ sở Đoàn trong địa bàn dân cư trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta vừa triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn đã xác định trong chương trình công tác hàng năm, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đột xuất được giao, nhất là trong 02 năm 2020 và 2021, cụ thể là tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong điều kiện hết sức khó khăn. Do đó, những kết quả mà các cấp bộ Đoàn đã thực hiện được trong thời gian qua là hết sức trân quý và đáng được ghi nhận”.

Thanh Xuân // http://doanthanhnien.vn.- 2021 (ngày 21 tháng 11)

Views: 15