Cá sấu và các bạn

Sách m?i
Cá sấu và các bạn: câu chuyện về chú cá sấu Gena màu xanh thật khác thường: biết đọc báo, hút tẩu, tự mình chơi cờ ca rô tay đôi với mình suốt buổi tối, lại còn biết cả buồn chán.

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.031940; TN/VN.031941; TN/VN.031942

 

Views: 4