Bộ đề thi ngữ văn vào lớp 10

Sách m?i
Sách tổng hợp các trọng tâm, các dạng đề trong các kì thi cùng với dàn bài chi tiết, rõ ràng để bạn đọc tham khảo, học tập. Nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa cải cách.

Gồm 3 phần: Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn

Đây thực sự là cuốn sách hữu ích giúp bạn đọc ôn luyện trong quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới.

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVL.016071

Kho mượn: MVL.019313; MVL.019314

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 5