Bí mật của một trí nhớ siêu phàm

Bí mật của một trí nhớ siêu phàm: Đưa ra phương pháp ghi nhớ và các bài tập luyện tăng cường trí nhớ: Một hướng tiếp cận mới, bài đố vui, phương pháp Roman Room, cách nhớ các con số, trí nhớ siêuphàm trong ngôn ngữ và từ vựng, trò ghi nhớ một dãy số dài…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029463

Kho mượn: MVV.042028; MVV.042029

 

Visits: 17