Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 – 17/2/2024)

Nội dung chính trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 45 NĂM CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC CỦA TỔ QUỐC
(17/2/1979 – 17/2/2024)
 • 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Bản hùng ca bất diệt
 • Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Vì chính nghĩa, độc lập, vì chủ quyền tổ quốc
 • 45 năm chiến đấu để bảo vệ biên giới phía Bắc: Để lịch sử không lặp lại đau thương
 • Bảo vệ biên giới phía Bắc: Sự kiện lịch sử không được phép lãng quên
 • 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Gác lại quá khứ – Hướng tới tương lai
 • Giới thiệu Sách chuyên đề: Những tài liệu về “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc” có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

—————————————————————————-

—————————————————————————-

GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ
NHỮNG TÀI LIỆU VỀ “CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC CỦA TỔ QUỐC” CÓ TẠI THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN
 1. Không được đụng tới Việt Nam !
 • Thông tin xuất bản: H.: Quân đội nhân dân, 1979
 • Ký hiệu xếp giá: V23,327.23 / KH455
 • Mô tả vật lý: 109tr., 19cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVN.005482
 • Tóm tắt: Kể chuyện chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
 1. Những mùa xuân con không về
 • Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
 • Ký hiệu xếp giá: 895.922803 / NH556M
 • Mô tả vật lý: 228tr., 20cm
 • Vị trí tài liệu:
 • Phòng Đọc: DVV.026639
 • Phòng Mượn: MVV.037702 ; MVV.037703
 • Tóm tắt: Gồm những tác phẩm: Ký ức về cuộc chiến biên giới phía Bắc; Những mùa xuân con không về; Ký ức bốn mươi năm; Mùa đông bão tố; 40 năm sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; Ký sức bi tráng của người lính đặc công từng bị treo thưởng thủ cấp;...

 

Visits: 28