130 bài ngữ pháp tiếng Anh

130 bài ngữ pháp tiếng Anh: Giới thiệu 130 bài học ngữ pháp tiếng Anh căn bản, lý thuyết ngữ pháp và bài tập thực hành với lời giải thích rõ ràng, ví dụ minh hoạ thực tế, các bài luyện tập đa dạng, hữu ích….

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029854

Kho mượn: MVV.042798; MVV.042799

 

Visits: 15