Thư viện tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa -Thể thao Tết đầu lúa đồng bào 4 xã miền núi huyện Bắc Bình

            Ngày hội văn hóa, thể thao lần thứ XXVI do Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bắc Bình tổ chức phục vụ đồng bào Raglai, K’ho đón Tết Đầu lúa của 4 xã vùng cao Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền và Phan Tiến diễn ra vào ngày 14-15 tháng chạp, năm Canh Tý tại xã Phan Điền.

          Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bắc Bình, Thư viện tỉnh đưa xe Thư viện lưu động tham gia ngày hội, phục vụ đọc sách và truy cập internet cùng với các hoạt động văn nghệ thể thao như: biểu diễn văn nghệ, trang phục dân tộc, bắn nỏ, đội nước, giã gạo, gùi muối, đi cà kheo, bóng chuyền, cắm trại, ẩm thực cơm lam.

          Cùng với các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi của ngày hội, xe thư viện lưu động được người dân đón nhận nồng nhiệt. Từng quyển sách đến tay người dân trong tò mò, thích thú, đặt biệt là sử dụng máy tính truy cập internet, các phần mềm ứng dụng hỗ trợ học tập, đố vui thử tài trình độ học sinh các môn toán, lịch sử, địa lý…

          Ngày hội Văn hoá – Thể thao Tết đầu lúa đồng bào 4 xã miền huyện Bắc Bình thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước, mang đến không khí vui tươi, chia sẻ, thắc chặt tình đoàn kết anh em giữa các dân tộc. Thư viện tỉnh, với mục tiêu xây dựng văn hoá đọc, nâng cao dân trí đã đem ánh sáng tri thức qua những trang sách, con chữ, máy tính và Internet; giúp người dân thấy được lợi ích của việc đọc sách cũng như sử dụng máy tính, Internet để học tập và cập nhật kiến thức phục vụ đời sống hàng ngày, nhất là các thông tin khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Xe thư viện lưu động gieo mầm tri thức, chuyển tải thông tin đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiệt thòi trong hưởng thụ văn hoá, góp phần vào mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trần Văn Bé

Visits: 56