Ebook
Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình - Tập 3

Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình - Tập 3

 •   20/05/2019 03:50:02 PM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Cuộc sống hiện đại ngày nay đang làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan như: xơ gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan... Lời khuyên hữu ích nhất dành cho mọi người: hãy biết cách sống khỏe mợnh để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Giúp bản thân và gia đình có một sức khoẻ tốt, một cuộc sống lành mạnh và một tương lai hạnh phúc…
ABC về hiến pháp

ABC về hiến pháp

 •   20/05/2019 03:36:32 PM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đang trong tiến trình thảo luận để tiếp tục sửa đổi và bổ sung. Đây là một sự kiện lớn của đất nước và là một dịp quan trọng để các công dân và tổ chức đóng góp ý kiến, thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Sự tham gia của người dân và các tổ chức, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, là một yếu tố thiết yếu để bảo đảm tính dân chủ của hiến pháp, bảo đảm quyền lập hiến thực sự thuộc về nhân dân…
Văn hoá tộc người Nùng

Văn hoá tộc người Nùng

 •   09/05/2019 08:52:58 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Bản sắc văn hóa của các tộc người trên đất nước Việt Nam thể hiện rõ trong các sinh hoạt cộng đồng cũng như trong hoạt động kinh tế. Từ việc ăn ở mặc tới các ứng xử trong quan hệ xã hội, phong tục tập quán trong các dịp vui chơi, lễ tết, hiếu hỷ... tất cả đều có những nét riêng biệt. Và những riêng biệt về trang phục, lối sống, sinh hoạt... lại có những điểm chung tương đồng, đó là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đó là cách đối xử hài hòa với thiên nhiên; là cách ứng xử nhân văn trong mối quan hệ với nhau…
Kinh tế VAC trong quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn

Kinh tế VAC trong quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn

 •   04/05/2019 04:01:06 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Phát triển kinh tế VAC trong hoàn cảnh nước ta hiện nay không những góp phần bảo đảm đời sống nhân dân, tạo thêm công ăn việc làm và sản phẩm cho xã hội, thực hiện xóa đói, giảm nghèo mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa…
Chính sách thương mại đối với sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Chính sách thương mại đối với sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

 •   04/05/2019 03:26:33 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Điểm yếu cơ bản nhất của công nghiệp Việt Nam có thể nói bắt nguồn từ sự yếu kém của ngành công nghiệp hỗ trợ. Việc triển khai thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế của Việt Nam còn thụ động, không ít các doanh nghiệp còn tư tưởng muốn kéo dài sự bảo hộ. Thực tiễn đang đòi hỏi chúng ta phải có biện pháp tăng cường sự chủ động, tái cấu trúc nền kinh tế. Quyển sách “Chính sách thương mại đối với sự phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” sẽ là tài liệu hữu ích để quý vị tham khảo trong quá trình nghiên cứu và thực tiễn sản xuất kinh doanh …
Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

 •   04/05/2019 03:16:17 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Để đảm bảo việc khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của công dân, của các cơ quan, các tổ chức có hiệu quả. Quyển sách “Các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân” sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về luật khiếu nại, tố cáo, ứng dụng vào đời sống một cách đúng đắn, đúng pháp luật…
Hỏi - Đáp về luật việc làm

Hỏi - Đáp về luật việc làm

 •   03/05/2019 03:45:37 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Luật việc làm đã quy định đầy đủ, điều chỉnh toàn diện các quan hệ về việc làm và thị trường lao động được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối xây dựng đất nước của Đảng; kế thừa và phát triển các quy định pháp luật phù hợp đã đi vào cuộc sống; bổ sung các quy định mới phù hợp với thực tiễn, đồng thời tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn hoặc tham gia. Quyển sách “Hỏi - Đáp về luật việc làm” sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc làm cũng như cho tất cả những ai quan tâm tới lĩnh vực này…
Hỏi - đáp Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hỏi - đáp Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 •   03/05/2019 03:39:24 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa, có hiệu quả, phát huy được trí sáng tạo của người lao động và nâng cao trách nhiệm quản lý lao động đối với người sử dụng lao động, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…
Giới thiệu thị trường Hoa Kỳ

Giới thiệu thị trường Hoa Kỳ

 •   03/05/2019 10:26:03 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế là chiến lược xuyên suốt của Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Với tầm nhìn về một thị trường toàn cầu, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã được tái thiết lập, đánh dấu một bước ngoặt của Việt Nam trong hành trình tiến ra thị trường thế giới. Quyển sách “Giới thiệu thị trường Hoa Kỳ”sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc, đặc biệt là các doanh nghiệp quan tâm, tận dụng tốt hơn các cơ hội mới đang được mở ra từ sự tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang thị trường đầy tiềm năng này…
Các Hình Thức Khoán Sản Phẩm Cuối Cùng Trong Hợp Tác Xã Và Tập Đoàn Sản Xuất Thủy Sản

Các Hình Thức Khoán Sản Phẩm Cuối Cùng Trong Hợp Tác Xã Và Tập Đoàn Sản Xuất Thủy Sản

 •   03/05/2019 09:56:07 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay phong trào khoán sản phẩm đang được phát triển trong các Hợp tác xã và tập đoàn sản xuất thủy sản, nhất là từ khi có nghị quyết 16-CP của Hội đồng Chính phỉ về mở rộng việc trả lương khoán lương sản phẩm, tiền thưởng trong các đơn vị quốc doanh và tập thể khai thác cá, nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương trên, đã góp phần thúc đẩy sản xuất, giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa các cá nhân người lao động sản xuất với tập thể hợp tác xã và nhà nước, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, nâng cao mức thu nhập của xã viên…
Vấn đề bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh thương mại

Vấn đề bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động kinh doanh thương mại

 •   02/05/2019 09:43:14 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, việc vận dụng tốt vai trò Sở hữu trí tuệ sẽ là chìa khoá thành công của các doanh nghiệp trong nước. Nhưng nhìn chung, đại bộ phận các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn chưa thực sự quan tâm và đầu tư công sức vào lĩnh vực này một cách bài bản. Có thể thấy hoạt động Sở hữu trí tuệ là sự tổng hợp của nhận thức về Sở hữu trí tuệ và các hành động cụ thể để phát huy có hiệu quả nhất công cụ quan trọng này trong hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng cho đến nay, nhận thức về Sở hữu trí tuệ của đa số các doanh nghiệp còn tỏ ra tån t¹i nhiều yếu kém…
Sổ tay văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Sổ tay văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

 •   02/05/2019 09:37:06 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu giữ vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong quá trình hội nhập đó, Việt Nam với tư cách là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã chủ động tiến hành cải cách, điều chỉnh hệ thống chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật nói chung cũng như các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng theo hướng tự do hóa, đảm bảo sự phù hợp, tương thích với các chuẩn mực quốc tế…
Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam

Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt Nam

 •   02/05/2019 09:33:12 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Phát triển nông nghiệp, nâng cao mức sống cho nông dân và xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Chính vì vậy, phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng nông thôn là một trong những mục tiêu chiến lược nhằm thực hiện thành công đề án Phát triển thương mại nông thôn, đưa nền kinh tế nước ta phát triển bền vững, thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, đảm bảo cân đối thị trường nội địa, tạo điều kiện nâng cao chất lượng sống của người dân vùng nông thôn.
Phong trào “Mỗi làng, Một sản phẩm” – Một chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa

Phong trào “Mỗi làng, Một sản phẩm” – Một chiến lược phát triển nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa

 •   02/05/2019 09:25:22 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Xã hội càng phát triển, quá trình đô thị hóa diễn ra càng nhanh, kéo theo sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa người giàu và người nghèo. Khoảng cách này ngày càng lớn, nhất là ở những nước nghèo muốn đi lên bằng con đường phát triển công nghiệp tập trung. Chẳng những thế, sự phát triển công nghiệp tập trung còn tạo ra những điều kiện làm lu mờ bản sắc văn hóa, lối sống của cả cộng đồng dân cư khu vực và quốc gia…
Hỏi - Đáp Luật trợ giúp pháp lý

Hỏi - Đáp Luật trợ giúp pháp lý

 •   24/04/2019 09:06:35 AM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Luật ra đời thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với người nghèo, người được hưởng chính sách ưu đãi về trợ giúp pháp lý, giúp những người này có điều kiện tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở…
Cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ trong quan hệ giới và phát triển

Cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ trong quan hệ giới và phát triển

 •   24/04/2019 08:51:05 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Người Chăm ở Nam Bộ không chỉ bảo lưu những yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là sự bảo lưu các yếu tố của xã hội mẫu hệ mà còn tuân thủ theo giáo luật Hồi giáo. Bên cạnh yếu tố văn hóa – bao gồm cả tôn giáo – tình trạng kinh tế hộ gia đình có thể ảnh hưởng nhất định đến mối quan hệ giới trong gia đình và xã hội…
Nguy cơ đánh trùng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với nền kinh tế phi thị trường – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguy cơ đánh trùng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với nền kinh tế phi thị trường – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 •   16/04/2019 03:44:34 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thời gian vừa qua, do khủng hoảng của nền kinh tế thế giới, sức mua giảm, doanh nghiệp và các ngành công nghiệp trong nước gặp khó khăn là một trong nhiều nguyên nhân mà các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm: chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ được các nước trên thế giới áp dụng ngày càng nhiều nhằm bảo hộ ngành sản xuất nội địa trước sự cạnh tranh gay gắt của hàng nhập khẩu. Trước tình hình đó cần phải có sự phân tích đồng thời đưa ra các giải pháp, khuyến nghị cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam chủ động có những ứng phó phù hợp trước các thay đổi nói trên..
Hỏi và đáp về luật giao thông đường bộ

Hỏi và đáp về luật giao thông đường bộ

 •   16/04/2019 02:49:51 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Tình trạng vi phạm pháp luật giao thông đường bộ ngày càng tăng. Vấn đề vi phạm pháp luật giao thông đường bộ là điều đáng quan tâm nhất đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó đòi hỏi vai trò quản lý của Nhà nước trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành những quy định pháp luật mới…
Bí quyết đầu tư

Bí quyết đầu tư

 •   16/04/2019 01:44:15 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Mọi hoạt động kinh doanh muốn tồn tại và thành công phải nắm được những vấn đề cơ bản như vốn, quản lý nguồn hàng, chào và bán hàng, luân chuyển hàng hóa... sao cho có thể thu lợi nhuận cao. Một trong những yếu tố quyết định thành bại trong kinh doanh là vấn đề đầu tư vốn. Đầu tư vốn hợp lý, đúng lúc, đúng chỗ, có sự cân nhắc tính toán sẽ sinh lợi cho người đầu tư, ngược lại, sẽ tạo nên những rủi ro, có khi trắng tay…

Các tin khác

tra cứu
Truyện đọc
Mỗi tuần một câu chuyện
tai lieu so hoa
Liên kết Website

 

Góp ý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây